JapaneseChess.org -> GDBS Index -> European Championships

European Championships Shogi Kifu Collection


Kifu #21

[Name "Thomas Majewski"]
[Email ""]
[Country "Belgium"]
[Sente "Yamamoto Katsura"]
[Gote "Lamb Stephen"]
[Black_grade "3dan"]
[White_grade "4dan"]
[Result ""]
[Comment "Shikenbisha"]
[Source "Mr. Miyamoto's and Mr. Fukumura's gamescore"]
[Event "European Championships 1997"]
[Date "19970823"]
[Round "6"]
[Venue "RIKAB"]
[Proam "Amateur"]
P7g-7f P3c-3d P2g-2f P4c-4d S3i-4h S3a-3b P5g-5f R8b-4b K5i-6h K5a-6b K6h-7h S7a-7b S4h-5g G4a-5b B8h-7g S3b-4c P2f-2e B2b-3c G4i-5h S4c-5d S5g-6f K6b-7a P9g-9f P9c-9d P1g-1f P6c-6d B7g-6h P4d-4e S6f-7g K7a-8b P2e-2d P2cx2d B6hx2d R4b-2b P'2e B3c-4d P3g-3f P1c-1d P6g-6f P6d-6e B2d-5g P6ex6f S7gx6f P1d-1e P1fx1e P'2g R2hx2g P'2f R2g-1g R2bx2e N2i-3g R2e-2b P'2c R2bx2c P'2d R2c-2b P1e-1d P'1f R1gx1f P2f-2g+ N3g-2e P4e-4f P1d-1c+ R2bx2d R1f-1d R2dx1d +P1cx1d R'3h