JapaneseChess.org -> GDBS Index -> European Championships

European Championships Shogi Kifu Collection


Kifu #5

[Name "Thomas Majewski"]
[Email ""]
[Country "Belgium"]
[Sente "Miyamoto Toyokazu"]
[Gote "Ichiyanagi Kei"]
[Black_grade "4dan"]
[White_grade "4dan"]
[Result "1-0"]
[Comment "Score has to be checked"]
[Source "Mr. Miyamoto's gamescore"]
[Event "European Championships 1997"]
[Date "19970822"]
[Round "3"]
[Venue "RIKAB"]
[Proam "Amateur"]
P7g-7f P3c-3d P2g-2f P4c-4d S3i-4h R8b-4b P5g-5f K5a-6b K5i-6h S7a-7b K6h-7h G4a-5b G4i-5h S3a-3b P9g-9f P9c-9d S4h-5g K6b-7a P5f-5e S3b-4c P2f-2e B2b-3c S5g-5f P3d-3e S7i-6h S4c-3d S6h-5g K7a-8b P6g-6f R4b-2b P6f-6e P1c-1d S5f-6g L1a-1c P7f-7e P2c-2d P2ex2d R2bx2d R2hx2d B3cx2d R'3a N2a-3c P'2e S3dx2e P5e-5d R'3d P5dx5c+ G5bx5c R3a-2a+ P3e-3f P'2f N3c-4e S5g-4f P3fx3g+ P2fx2e +P3gx4g P2ex2d R3d-3h+ B'1f +R3hx2i B1fx6a+ S7bx6a +R2ax6a +P4gx5h G6ix5h N'8e P'5i P'5g { The scoresheet says here:~~35.+R7b Px5h+ 36.Sx8b= ????}